Võta ühendust meie spetsialistiga
Võta ühendust meie spetsialistiga

Vineerpuit

Lamineeritud vineerpuit (LVL) leiutati möödunud sajandi 30ndatel aastatel Ameerika Ühendriikides. Esialgselt kasutati seda materjali II Maailmasõja ajal lennukipropellerite ja muude vastupidavust nõudvate lennundusalaste komponentide valmistamiseks. Trus Joist Internationali asutajad Art Troutner ja Harold Thomas hakkasid I-talade tootmisel kasutama paralleelselt paigutatud liimitud spooni, mis leidis kasutust ka läinud sajandi 70ndatel talastike ja prusside juures.

Eelised

 • suur tugevus
 • mõõtmete stabiilsus
 • kerge kaal, lihtne paigaldus
 • garanteeritud tehnilised näitajad
 • korrosioonikindlus

Hetkel on piiramatu ristlõike ja pikkusega liimpuidu kasutamine tavaline ehituspraktika. Uus struktuurmaterjal - lamineeritud vineerpuit - saadakse okaspuust kooritud spoonikihte kokku liimides. LVL'i tootmismeetodid minimeerivad lõpptoote tugevusparameetrite juures olulist rolli mängivate loomulike puidudefektide negatiivset mõju. LVL valmistatakse mitmetest spoonikihtidest, millest igaüks on 3mm paks. Need kihid paigutatakse pikkupidi ning liimitakse omavahel kokku.

Saada päring

Toote informatsioon

SORTIMENT

Toode Kirjeldus Kasutusala
ULTRALAM R Kõige efektiivsem konstruktioonielementide toestamisel. Kõik spoonikihid on paralleelse süüasetusega. Tootmisel kasutatakse G1 ja G2 klassi spooni(põhiliselt G2). Põhiliselt kandekontruktsioonides.
 • Kandvad talad
 • I-talad
 • Sillused
 • Tellinguplangud
 • Betoonivalu
ULTRALAM X Ligi 20% kihtidest on ristisuunalised. See suurendab oluliselt vastupanu külgsuunal- isele koormusele, muudab toote jäigemaks ja stabiliseerib kuju.Tootmisel kasutatakse G2 ja G3 klassi spooni. Kandev- ja piirdekonstruktsioonid.
 • Seinapaneelid
 • Põrandate toestus
 • Betoonivalu
ULTRALAM i Efektiivne kandeelement madalamatel koormustel. Süü jookseb kõigis kihtides samasuunaliselt. Tootmisel kasutatakse G3 ja G4 klassi spooni. Piirdekonstruktsioonid, uste ja mööbli toorikud jne.
 • Vaheseinad

Mõõdud

Ultralam R standardmõõdud

Paksus, mm 30, 33, 36, 39, 45, 51, 63, 75, 90, 100
Laius (kõrgus), mm 120, 150, 160, 200, 220, 240, 260, 300, 360, 400, 420, 450, 500, 600, 1250
Pikkus, m 4, 6, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5

Ultralam X ja I standardmõõdud

Paksus, mm 27, 30, 33, 36, 39, 45, 51, 63, 75
Laius (kõrgus), mm 120, 150, 160, 200, 220, 240, 260, 300, 360, 400, 420, 450, 500, 600, 1250
Pikkus, m 4, 6, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5

Ultralam'i toodetakse nii laudade kui prussidena; pikkused varieeruvad 2500mm kuni 20500 mm, 500mm sammuga. Laiused: 120 mm kuni 1250mm; paksus: 27mm kuni 100mm. Maksimaalne pikkuse hälve ±5 mm; laiuse hälve ±1 mm. Paksuse hälbed jäävad + 1 kuni – 1mm piiridesse, mis vastab Euroopa standar- dile EN 408. Ultralam'i hind ei sõltu toote pikkusest või ristlõikest.

Tehnilised näitajad

  R RS X i
Paindetugevus
Serviti 48 N/mm2 55 N/mm2 34 N/mm2 30 N/mm2
Mõõtmeefekti parameeter 0,15 0,15 0,15 0,15
Lapiti 50 N/mm2 52 N/mm2 38 N/mm2 35 N/mm2
Tõmbetugevus
Süüga paralleelselt 36 N/mm2 42 N/mm2 24 N/mm2 NPD
Süüga risti, serviti 0,9 N/mm2 0,9 N/mm2 5 N/mm2 NPD
Süüga risti, lapiti NPD NPD   NPD
Surutugevus
Süüga paralleelselt 40 N/mm2 56 N/mm2 34 N/mm2 38 N/mm2
Süüga risti, serviti 7,5 N/mm2 8,6 N/mm2 8 N/mm2 7,5 N/mm2
Süüga risti, serviti 7,5 N/mm2 8,6 N/mm2 8 N/mm2 7,5 N/mm2
Nihketugevus
Serviti 4,6 N/mm2 5,2 N/mm2 4,6 N/mm2 NPD
Lapiti 3,2 N/mm2 3,2 N/mm2 2,7 N/mm2 NPD
Elastsusmoodul
Süüga paralleelselt (keskmine) 14000 N/mm2 15600 N/mm2 10600 N/mm2 11200 N/mm2
Süüga paralleelselt (5% fraktiil) 12000 N/mm2 14000 N/mm2 9000 N/mm2 10000 N/mm2
Süüga risti, serviti (keskmine) NPD NPD NPD NPD
Süüga risti, lapiti (keskmine) NPD NPD 3000 N/mm2 NPD
Nihketugevuse moodul
Serviti (keskmine) 500 N/mm2 500 N/mm2 500 N/mm2 NPD
Lapiti (keskmine) 500 N/mm2 500 N/mm2 500 N/mm2 NPD
Tihedus 480 kg/m3 550 kg/m3 480 kg/m3 430 kg/m3
Tuletõkkeklass D-s1, d0 D-s1, d0 D-s1, d0 D-s1, d0
Formaldehüüdieralduse klass E1 E1 E1 E1
Vastupidavusklass 4 4 4 4

Spooni tootmisel kasutatakse okaspuu (mänd, kuusk ja nende segu) ümarmaterjali. Spoonikihtide liimimiseks kasutatakse Hexion'i poolt toodetud fenool-formaldehüüdliime PF179 või PF180. Ultralami niiskussisaldus on 8-12%. Lõiked on ühtlased ja puhtad. Serva sirgjoonelisuse hälve ei ületa 1.5 mm meetri kohta

ULTRALAM VS LIIM- JA TÄISPUIT

Üks LVL'i peamistest eelistest on tema tugevuskarakteristikud, mis saavutatakse läbi tootmistehnoloogia. Laminaatstruktuur teeb LVL'i tugevaks ja vastupidavaks.

 • LVL'i tootmisel kasutatakse tiheduse põhjal sorteeritud spoone. Parima sordi spooni kasutatakse välispindade juures; madalama sordi spoone materjali keskel. Selline muster tagab LVL toodete stabiilsed mehaanilised näitajad.
 • Kõrge surve kasutamine kihtide liimimisel tagab puidukiudude tiheda struktuuri. Fenool-formalde- hüüdvaikude kasutamine tähendab tugevamat toodet. Näiteks 10 meetrise siruulatusega LVL tala võib olla 1,4 korda väiksema mahuga kui liimpuidust valmistatud tala.
 • Saematerjalist talad on piiratud pikkusega. LVL ei ole selliselt piiratud ning pikkuse dikteerivad vaid transpordivõimalused.

Veel üks oluline eelis mida LVL omab täispuidust toodete ees on tema homogeenne struktuur, millel on konstantsed füüsikalis-mehaanikalised omadused.

 • LVL'i omadused ei muutu tema eluaja jooksul.
 • LVL on mõõtmetelt stabiilne olenemata aastaajast, keskkonnamuutustest või kliimaoludest.
 • Materjal ei deformeeru temperatuuri ja niiskuse varieerudes; ei pragune ning loomulik kokkutõm- bamine on väga väike. LVL'i niiskusimavus on väga madal, seega on LVL taladest konstruktsiooni kaal muutumatu ka niisketes oludes. Mõõtmete stabiilsus tagab täpsuse.
 • LVL tulekindlus on kõrgem kui tavalistel puittaladel. See saavutatakse kihilise struktuuri ja madala poorsusega. Fenool-formaldehüüdvaik ei oksüdeeru ja takistab süttimist. Kõrge tihedus ja mõrade puudumine takistavad tule levikut ning termilisi efekte materjali sees. LVL'i testitulemused näitavad materjali suutlikkust hoida oma omadusi 300 C juures 30-60 minutit.

Puitkonstruktsioonid

 • Kiire montaaži tagavad kasutusvalmis moodulpaneelid ning võimalus paigaldada suure tugevusega konstruktsioonid ilma eritõstmisseadmeteta.
 • Konstruktsioonide kerge kaal avaldab vähem survet pinnasele ning võimaldab kasutada ökonoomseid vundamente.
 • Puitraamistiku ja kaasaegsete isolatsioonimaterjalide kasutamine võimaldab ehitada "hingavaid" maju, mis on talvel soojad ja suvel jahedad.
 • Valminud majadel kokku tõmbumist (vajumist) praktiliselt ei esine.
 • Mõistlik hind. Ökonoomsed vundamendid, standardsed elemendid ja kiire montaaž tähendavad väiksemat hinda.

ULTRALAM vs metall

Metallide ja raudbetooniga võrreldes on LVL vastupidavam söövitavates keskkondades. LVL'i kasutamine võimaldab suuremat avatud ruumi ja pikemaid siruulatusi, seega minimeerides vajaminevate talade ja fermide arvu. LVL talasid iseloomustab suur tugevus ja materjali piiramatu pikkus, mis aitab kokku hoida materjali, kinnitusvahendite ja paigalduskulude juures.

LVL'i eelised terasprofiilide (I-talade) ees

NÄIDE:

Struktuur koosneb täielikult liimitud konstruktsioonielementidest, kasutades raamstruktuuri ja massiivseid puitpaneele. Hoone disain nõuab 6m ulatusega talasid, mida koormatakse kuni 500kg/m2.

Tulemuseks on 9 tonni terase väljavahetamine 14m3 Ultralamiga, säästes seega 60% projekti maksumusest ja 40% materjalide kaalust.

Nähtavad eelised

 • Ei ole lisavajadust korrosioonitõrjeks või tuletõkestuseks. Lagede lihtsustatud struktuur.
 • Kaalusääst - 45kg/m.
 • Materjali mahu kokkuhoid - 60%.
 • Sektsioonide kindlad poltühendused - ei ole vajadust topeltliimimiseks. Optimaalne kaal kergehitisteks.
 • Tänu liimitud struktuurile täidab Ultralam ka karmimad tuleohutuse, tugevuse ja vastupida- vuse nõudmised.

Kasutusalad

Tänu nendele eelistele, headele füüsikalistele ja mehaanikalistele omadustele ning unikaalse tootmisprotsessi võimaldatud 15m ja pikematele prussidele on LVL'i kasutusvõimalused väga laiad ning ei ole piiratud vaid ehitusalaste rakendustega.

 • Laia siruulatusega hoonete ja rajatiste kandekonstruktsioonid
  • Spordirajatised (Basseinid, staadionid, spordikeskused, hokiväljakud, tenniseväljakud, ratsahooned)
  • Kultuuri- ja kommertsobjektid (teatrid, kinod, näitustesaalid, veepargid, talveaiad, ostukeskused,kohvikud, restoranid, baarid)
  • Põllumajanduslikud rajatised (laudad, sigalad, laohooned, angaarid, kitsefarmid); – Tootmishooned (laod, tootmishooned, angaarid)
 • Transpordi infrastruktuur (sillad, kaid, pontoonid)
 • Moodulmajad (eraldiseisvad majad, puhkemajad, saunad, basseinid, kasvuhooned ja talveaiad)
 • Monoliitbetooni vormid
 • Välielemendid (verandad, varjualused, terrassid, grillpaviljonid, mänguväljakud)
 • Uksed ja aknad
 • Mööbel
 • Redelid
 • Interjööride dekoratsioonid ja kunst Tisleritöö
 • Tellinguplangud

Aleksandra Krainova

jaemüügispetsialist

Brändi defineerib kliendikogemus ja minu soov on pakkuda igale kliendile personaalset teenindust.
Kirjuta meile

Anna meile teada ja aitame su küsimustele vastused leida.

Kirja koopia saadetakse teie e-posti aadressile